ΟΑΕΔ

(ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ)

ΟΑΕΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε λάβει, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως το πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά και για το καλοκαίρι 2017.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ ΑΝΕΡΓΟΙ: Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ να είναι ανανεωμένη τουλάχιστον 4 μήνες πριν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017

«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ωφελουμένων τέκνων ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ) τέκνων. Οι "δικαιούχοι" θα πρέπει να έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ φορολογικού έτους 2015, μέχρι 28.000€ κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:

  • το έτος 2016 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή
  • το έτος 2016 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
  • το έτος 2016 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας ή
  • το έτος 2016 συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας ή
  • είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Τα παιδιά των δικαιούχων πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2001 έως 14 Ιουνίου 2011 και μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.