Αίτηση Κατασκηνωτή

(ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

* Το παρόν Δελτίο Εγγραφής ισχύει μόνο για την κατασκήνωση. Ο αιτών, εφόσον συμμετέχει μέσω ασφαλιστικού ταμείου, πρέπει να κάνει την εγγραφή και στο ταμείο του. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις ανακοινώσεις μας εδώ.

* Για την πλήρη ενημέρωση της κατασκήνωσης σχετικά με την υγεία του παιδιού σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το ειδικό έντυπο που θα βρείτε εδώ

Το Δελτίο Υγείας πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί υποχρεωτικά από τον γιατρό σας και να μας το αποστείλετε το αργότερο 15 ημέρες πριν την άφιξη του κατασκηνωτή ηλεκτρονικά: στο camp@kalivas.net, 

Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις περιόδους των 22 ή των 15 ημερών

* Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή η συμπεριφορά του οποίου θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων παιδιών, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί στις ημέρες που έχει παραμείνει στην κατασκήνωση.

* Τα παιδιά μπορούν να έχουν έξοδο / διανυκτέρευση / αποχώρηση μόνο με τους γονείς τους και πάντα σε ώρες επισκεπτηρίου εκτός από έκτακτες περιστάσεις. Σε περίπτωση εξόδου / διανυκτέρευσης / αποχώρησης με κάποιον τρίτο, οι γονείς πρέπει να δώσουν στο άτομο αυτό επικυρωμένη υπογεγγραμένη υπεύθυνη δήλωσή τους, του Ν.1599/1986 για να την παραδώσει στην κατασκήνωση.

* Εάν έχει οριστεί ένας κηδεμόνας ή ισχύει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς όσον αφορά την επιμέλεια του παιδιού, αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται στη γραμματεία με τα αντίστοιχα νόμιμα έγγραφα. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκήνωση δε φέρει καμία ευθύνη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Ιδιωτική συμμετοχή:

 • Με την εγγραφή του παιδιού πρέπει να δοθεί προκαταβολή, διαφορετικά δεν ισχύει η εγγραφή. Η προκαταβολή μπορεί να κατατεθεί σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς με δικαιούχο "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. ":

  Alpha Bank: GR 68 0140 4050 4050 0200 2004 112 (BIC/SWIFT: CRBAGRAA) / Εθνική Τράπεζα: GR 17 0110 2160 0000 2164 7010 038 (BIC/SWIFT: ETHNGRAA)

Στην κατάθεση πρέπει οπωσδήποτε να γράψετε στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του παιδιού και την κατασκηνωτική περίοδο επιλογής. Το αποδεικτικό κατάθεσης μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο camp@kalivas.net. Για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Προκαταβολή: 150,00€ για το πρόγραμμα των 15 ημερών και 230,00€ για το πρόγραμμα των 22ημερών.

Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες με δυνατότητα 3 άτοκων δόσεων.

 • Η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μία εβδομάδα πριν την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής η κατασκήνωση πρέπει να ειδοποιηθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, σε κάθε άλλη περίπτωση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης: 

           1) Για το πρόγραμμα των 15 ημερών: εάν κάποιο παιδί αποχωρήσει πριν τις 5 διανυκτερεύσεις, παρακρατείται η προκαταβολή. Μετά την πάροδο των 5 διανυκτερεύσεων επιβαρύνεστε με όλο το κόστος των 15 ημερών.           

           2) Για το πρόγραμμα των 22 ημερών: εάν κάποιο παιδί αποχωρήσει πριν τις 9 διανυκτερεύσεις, παρακρατείται η προκαταβολή. Μετά την πάροδο των 9 διανυκτερεύσεων επιβαρύνεστε με όλο το κόστος των 22 ημερών.

(Διευκρίνιση: μετά τις 12:00μ.μ. χρεώνεται ολόκληρη η μέρα)

 • ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: 2 αδέρφια 10%, Πολύτεκνοι 15%, Άνεργοι 15% (Επίδειξη ανάλογου εγγράφου)

 

Ασφαλιστικά ταμεία:

 • Μετά την αποστολή του παρόντος στα γραφεία μας, μπορείτε να ενημερωθείτε για την διαδικασία εγγραφής και για τις ημερομηνίες των αιτήσεων από το ταμείο σας καθώς και από την σελίδα μας πατώντας εδώ.
 • Την ημέρα άφιξης, το παιδί πρέπει να έχει μαζί του την Κάρτα Κατασκηνωτή με τη φωτογραφία του, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο/εργαζόμενο και σφραγισμένη από το Ταμείο του.
 • Την ημέρα αποχώρησης πρέπει να προσκομίσετε στην κατασκήνωση την Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 • Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης με τρίτο ἀτομο, οι γονείς θα πρέπει να έχουν ήδη υπογράψει τα ανάλογα εγγραφα του ασφαλιστικού τους φορέα καθώς και την εξουσιοδότηση/υπεύθυνη δἠλωση και να τα έχουν παραδώσει στο άτομο που θα παραλάβει το παιδί τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία των παιδιών, οι γονείς θα μπορούσαν να είχαν ήδη συμπληρώσει σε κάποια προηγούμενη επίσκεψη τους στην κατασκήνωση, την υπεύθυνη δήλωση με τα ονόματα των ατόμων με τα οποία επιτρέπουν στο παιδί τους να έχει έξοδο/διανυκτέρευση/αποχώρηση.

Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατασκηνωτή η συμπεριφορά του οποίου θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων παιδιών, με παρακράτηση του ποσού που αναλογεί στις ημέρες που έχει παραμείνει στην κατασκήνωση.