Πληροφορίες για τα στελέχη μας

Κάθε καλοκαίρι, η εταιρία μας απασχολεί περίπου 220 άτομα που εργάζονται σε διάφορους τομείς. Το προσωπικό μας αποτελείται από παιδαγωγούς, γυμναστές και νέους που ασχολούνται με αθλητικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και είναι αρμόδιοι για την άμεση επίβλεψη και ασφάλεια όλων των παιδιών. Όλα τα στελέχη μας είναι ασφαλισμένα. Αυτοί που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικά με την ασφάλιση τους.

Περισσοτερα

Αίτηση στελεχών

Οι αίτησεις στελεχών έχουν λήξει . Οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας από 20 Φεβρουαρίου έως 8 Απριλίου. Αιτήσεις στα γραφεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσοτερα